Audit

  • audit financiar in conformitate cu Standardele Internationale de Audit;
  • lucrari de compilare;
  • lucrari de revizuire a situatiilor financiare;